Riaditeľka MŠ oznamuje, že prevádzka MATERSKEJ ŠKOLY HVIEZDOSLAVOV 51

 bude počas leta prerušená od 16. júla do 31. augusta.

Nástup detí po prázdninách bude 3. septembra 2018.

 

Prevádzková doba  

MŠ Hviezdoslavov 51

6,45 hod.- 17,00 hod.

preberanie detí 

ráno: 6,45 - 8,00 hod.

 

 

 

Kontaktujte nás