Návšteva Bratislavského bábkového divadla piatok 28.9.2018 - pokyny:
 
 * priniesť deti do MŠ do 7,45 hodiny 
 * vhodné oblečenie na divadelné predstavenie 
 * pitný režim je zabezpečený, obedujeme už v MŠ
 
 
 
 
 
 

POZOR ZMENA V ODHLASOVANÍ DETÍ ZO STRAVY

Neúčasť dieťaťa na stravovaní je potrebné nahlásiť DEŇ VOPRED !

V nutonom prípade  ( náhle ochorenie ) je možné odhlásiť dieťa do 7,15 hod. príslušného dňa. na tel.č. 031/5625063.

za pochopenie ďakuje ved.ŠJ pri MŠ Kvetoslavov


 

 

 

Prevádzková doba  

MŠ Hviezdoslavov 51

6,45 hod.- 17,00 hod.

Materská škola je sprístupnená zákonným zastupcom z bezpečnostných a hygienických dôvodov počas dňa nasledovne:

ráno: 6,45 - 8,00 hod.

obed: 12,00 - 12,20 hod.

poobede: 15,10 -17,00 hod.

 

 

 

Kontaktujte nás