Milí rodičia, priatelia MŠ Hviezdoslavov ,

ďakujeme, že ste podporili svojim finančným príspevkom - nákupom detských prác na tvorivých dielňach.
Celková suma získaná z vianočnej miniburzy bola 207,10 €. Táto suma bude odovzdaná pani pokladníčke RZ a použitá na nákup pomôcok, prípadne divadielko pre deti našej MŠ. Ďakujeme aj sponzorom, kt.do miniburzy prispeli svojimi výrobkami a rodičom, ktorí pomohli pri organzácii TD, či  prispeli občerstvením.
 
Ďakujeme 
 
 
 

Materská škola Hviezdoslavov 51 je dvojtriedna štátna materská škola, kotrej zriaďovateľom je OBEC HVIEZDOSLAVOV. 

MŠ je vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje  výchovu a vzdelávanie spravidla deťom od 3 rokov až po vstup do základnej školy. Prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci  výchovno – vzdelávací proces v súlade s platnou právnou legislatívou SR. 

 

 

Prevádzková doba  

MŠ Hviezdoslavov 51

6,45 hod.- 17,00 hod.

Materská škola je sprístupnená zákonným zastupcom z bezpečnostných a hygienických dôvodov počas dňa nasledovne:

ráno: 6,45 - 8,00 hod.

obed: 12,00 - 12,20 hod.

poobede: 15,10 -17,00 hod.

 

 

 

Kontaktujte nás