Nové tlačivo na poukázanie 2%!!!

Nové vyhlásenie na poukázanie 2%.  Vyhlásenie-2018-DP-2017_HV.pdf


 

 

  1. Obchodné meno alebo názov: ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hviezdoslavov,930 41 , Hviezdoslavov č. 51
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42164443