Občianske združenie ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY

930 41 Hviezdoslavov 51

IČO 421 644 43

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie  (pdf - možnosť editovania) 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby 2019.pdf (112271)

 

vzor - scan ako má byť tlačivo Vyhlásenie vyplnené s IČOm našej OZ 

2- 2019 spravne vyplnenie.jpg (466036)

 

b) Potvrdenie o zaplatení dane  (pdf - možnosť editovania)

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019 (1).pdf (80,9 kB)

 

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A  alebo

b) Daňové priznanie typu B 

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) daňové priznanie právnických osôb 

 

www.rozhodni.sk 

 

Važení rodičia, priatelia MŠ Hviezdoslavov,

darujte nám svoje 2% dane

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech detí.

 

Občianske združenie ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY

930 41 Hviezdoslavov 51

IČO 421 644 43

Činnosť  združenia OZ ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY, ktoré pôsobí pri MŠ Hviezdoslavov  môžete podporiť

aj príspevkom na bankový účet:  SK18 0200 0000 0000 0031 9821 1455

Tlačivá a informácie nájdete v MŠ, alebo na https://mshviezdoslavov.webnode.sk/a2-oz-prispevky/

Ď  A K U J E M E  !

 

 

 

 1. Obchodné meno alebo názov: ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hviezdoslavov,930 41 , Hviezdoslavov č. 51
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42164443

kontakt: zvedavehviezdickyhviezdoslavov@gmail.com

 

V prípade, že máte záujem podporiť našu MŠ pomocou OZ Zvedavé Hviezdičky je možné poslať príspevok na účet Občianskeho združenia Zvedavé Hviezdičky :

 

SK86 0200 0000 0029 6064 3651

 

Ďakujeme !

 
 

 

 1. Obchodné meno alebo názov: ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hviezdoslavov,930 41 , Hviezdoslavov č. 51
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42164443

kontakt: zvedavehviezdickyhviezdoslavov@gmail.com

 

V prípade, že máte záujem podporiť našu MŠ pomocou OZ Zvedavé Hviezdičky je možné poslať príspevok na účet Občianskeho združenia Zvedavé Hviezdičky :

 

SK86 0200 0000 0029 6064 3651

 

Ďakujeme !