1. Obchodné meno alebo názov: ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hviezdoslavov,930 41 , Hviezdoslavov č. 51
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42164443

kontakt: zvedavehviezdickyhviezdoslavov@gmail.com

 

V prípade, že máte záujem podporiť našu MŠ pomocou OZ Zvedavé Hviezdičky je možné poslať príspevok na účet Občianskeho združenia Zvedavé Hviezdičky :

 

SK86 0200 0000 0029 6064 3651

 

Ďakujeme !

 
 

 

 1. Obchodné meno alebo názov: ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hviezdoslavov,930 41 , Hviezdoslavov č. 51
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42164443

kontakt: zvedavehviezdickyhviezdoslavov@gmail.com

 

V prípade, že máte záujem podporiť našu MŠ pomocou OZ Zvedavé Hviezdičky je možné poslať príspevok na účet Občianskeho združenia Zvedavé Hviezdičky :

 

SK86 0200 0000 0029 6064 3651

 

Ďakujeme !