Dňa 30.1.2018 k nám zavíta opät divadlo s predstavením o ,,Rytierovi". Začiatok je o 10.30. Tešíme sa.

Mikuláš

Opäť nás čaká skvelý výlet za Mikulášom.
6.12.2017 sa vyberieme za Mikulášom do Galanty na Ranč na striebornom jazere, 
ktorý príde aj s anjelom a čertom na koči,
aby nás obdaril sladkou nádielkou. Čaká nás hudobné divadlo, stretnutie s Mikulášom a vozenie na koči.
Tešíme sa.

Deň starších

Dňa 24.11.2017 budú deti vystupovať pri príležitosti úcty k starším v kultúrnom dome.
Ďakujeme za spoluprácu.

Mobilné planetárium

24.11. 2017 budeme mať opäť zážitkové učenie.
Po minuloročnej skúsenosti k nám opäť zavíta
mobilné planetárium s témou Voda zázrak života.
 

Hudobné predstavenie ,,CHORÁ BÁBIKA,,

Dňa 9.11.2017 k nám zavíta pán Kadlečík s hudobným predstavením
Chorá bábika.
Hudobné divadlo bude v materskej škole v dopoludňajších hodinách.

Vyrezávanie tekvíc

3. novembra sa uskutoční ,,VYREZÁVANIE TEKVÍC,, detí s rodičmi.
Začiatok akcie bude o 15,30 hod, na školskom dvore.
Prineste si tekvicu a potrebné náradie k vyrezávaniu, nezabudnite 
doma ani skvelú náladu.
Tešíme sa na Vás , kolektív MŠ.
 

Dentalalarm

V dňoch 13.10. , 20.10. , 27.10. , 3.11. 2017 v dopoludňajších hodinách
sa naučíme s projektom Dentalalarm ako si správne čistiť zúbky.
Sumu 7 euro za dieťa budeme dotovať z OZ Zvedavé Hviezdičky.

Prečo Dental Alarm?

Počas štyroch školení, ktoré vedú vyškolení študenti zubného lekárstva sa deti naučia, ako sa správne starať o zuby. Školenia prebiehajú formou prezentácií, názorných ukážok, praktických pokusov a sú vedené zábavným a deťom blízkym prístupom.

Každý je sám zodpovedný za svoje zdravie a rodič zodpovedá za zdravie svojho dieťaťa.prof. MUDr. Neda Markovská CSc. 
profesorka stomatológie a hlavný odborník
pre zubné lekárstvo MZ SR

Každé dieťa dostane dve mäkké detské zubné kefky. Jednu má na čistenie zubov doma a jednu na čistenie v škole alebo škôlke. Okrem toho dostanú deti na každom školení rozličné motivačné materiály.

 

Exkurzia Dobré jablká

Dňa 6.10.2017 sa deti MŠ zúčastnia v spolupráci Bonifructi - projekt školské ovocie
na exkurzii, kde spoznajú postup pri pestovaní a spracovaní ovocia.
Prosíme rodičov, aby včas odovzdali informovaný súhlas triednym učiteľkám, nakoľko 
bez súhlasu zákonného zástupcu sa dieťa nemôže zúčastniť exkurzie.
Tešíme sa na poznávací výlet.

Deň obce

Ďakujeme deťom za skvelé vystúpenie pri príležotosti Dňa obce.
Kolektív MŠ.
 

Sokoliari

Dňa 22.05.2017 k nám zavítajú do materskej školy Sokoliari.
Deti budú mať možnosť dozvedieť sa ako takéto vtáky žijú, čím sa živia, 
dostanú možnosť si ich pohladkať, prípadne sa s nimi aj odfotiť. 
Nebudú chýbať ani letové ukážky. 

Deň matiek

Dňa 12.05.2017 Vás milé mamičky a babičky pozývame na vystúpenie detí 
do Kultúrneho domu o 15,45 hod. pri príležitosti dňa Matiek.
 

Náučný výlet do Bratislavy

Dňa 19.04.2017 sa chystáme s deťmi na náučný výlet do hlavného mesta.
Navštívime Slovenské národné múzeum- prírodovedné a detské.
Bližšie informácie o odchode a príchode do mš, informovaný súhlas poskytnú
triedne pani učiteľky.

Veľkonočné fotografovanie.

Dňa 23.03.2017 bude v materskej škole prebiehať za spolupráce s Photos Šamorín Veľkonočné fotografovanie.
Odfotené budú len tie deti, ktoré budú mať zaznačený výber fotografií na tlačive v MŠ.
Žiadame rodičov, aby nenosili svoje mladšie ratolesti na fotenie, nakoľko je to fotografovanie pre deti materskej školy 
a naposledy to z bezpečnostných nedopadlo najlepšie.
Ak má rodič záujem si spraviť rodinnú fotografiu, v Šamoríne vo fotoslužbe Vás mile radi odfotia.
Za pochopenie ďakuje kolektív ped. zamestnancov.

Návšteva mestkej knižnice Šamorín

Dňa 10.03.2017 sa uskutoční návšteva mestkej knižnce Zsigmonda Zalabayho v Šamoríne.
Dieťa bez informovaného súhlasu zákonného zástupcu bude v materskej škole.
Exkurzie- besedy sa zúčastnia deti veľkej triedy a niektoré z malej tiredy podľa veku.
Nakoľko pôjdu deti riadnou linkou SAD žiadame rodičov, aby dieťa priviedli do 8,00 hod, 
do materskej školy a k počasiu ho  primerane obliekol.
Za spoluprácu ďakujeme.

Karneval

Dňa 15.02.2017 o 10,00 hod. v MŠ začína karneval.
Čakajú nás súťaže, disko a vyhodnotenie najkrajšej masky.
Nezabudnite si priniesť masku a malé občerstvenie.
Prosíme rodičov, aby dieťa ráno obliekli do karnevalovej masky.
Tešíme sa na zábavu.

Vianočné tvorivé dielne

Dňa 19.12. o 15,30- 16,45 hodiny Vás srdečne pozývame na už každoročne 
organizované vianočné tvorivé dielne v materskej škole.
Spoločne si vyrobíme krásne vianočné ozdoby a dekorácie.
 

Mikuláš

Dňa 9.12.2016 o 16,00 hodine príde medzi nás Mikuláš aj so svojím batohom.
Akcia sa bude konať v kultúrnom dome, a srdečne Vás rodičia detí našej materskej školy pozývame.
Nakoľko besedu organizuje kolektív MŠ a rodičia, kultúrny dom bude uzavretý.
Tešíme sa zas na skvelú zábavu a sladké balíčky.

Lampiónový sprievod

27.10.2016 o 17,00 hod bude lampiónový sprievod. Zraz bude pred bránou materskej školy, 
odkiaľ sa pôjde menšie kolo v obci do kultúrneho domu, kde deti čaká skvelé prekvapenie.
Prosím zabezpečte si lampiony, a z bezpečnostných dôvodov zameňte deťom sviečky za blikátka, alebo elektrické sviečky.
Nezabudnite si skvelú náladu.
 
 
 

Jesenná súťaž pre rodiny

Zapojte sa do súťaže vo vyrezávaní tekvíc, výzdobe a dotvorení jesenných plodov.
Vyrobte si doma s deťmi strašiaka, či inú postavičku a prineste ju k Nám 
do materskej školy od 24.-26.10. na výstavku.
Vyhodnotenie prác bude na lampiónovom sprievode.
Tešíme sa na Vašu kreativitu kolektív MŠ.

Divadelné predstavenie

Dňa 17.10.2016 v dopoludňajších hodinách Nás čaká skvelé divadelné predstavenie.

Deň obce

Dňa 1.10.2016 o 13,00 hod. sa uskutočnilo vystúpenie detí pri príležitosti osláv dní obce Hviezdoslavov.
Za druhé miesto vo volejbale gratulujeme rodičom a celému družstvu, ktoré reprezentovalo MŠ.
Ďakujeme za spoluprácu kolektív MŠ