Čo nás čaká...v školskom roku 2018/2019

 
 
28.9.2018  - návšteva Bratislavského bábkového divadla - predstavenie Gašparko s Kubom v krištáľovom kaštieli -viac na : 
 
( https://www.babkovedivadlo.sk/predstavenie/gasparko-s-kubom-v-kristalovom-kastieli )
 
 
29.9.2018 - vystúpenie detí - ku Dňu obce Hviezdoslavov - sobota cca 14,30 hod.
 
11.10.2018 - divadelné predstavenie Malí huncúti 10,30 hod.(div.SLNIEČKO)
15.10.2018 - logopedická depistáž (prihlásené deti)

 

26.10.2018 17,00 Vystúpenie pre dôchodcov...Kulturny dom obce 
 
* November 2018 * Výstava tekvíc, jabĺk  * 
 
  20.11.2018 hudobné divadlo MÚDRA SOVA A ZVIERATKÁ
 
* December 2018,  
6.12.2018 Mikuláš v MŠ s Mici
 * tvorivé vianočné dielne
* 11.2. 2019 10,30 h. karnevalová zábava + koncert - hudobník Viktor 
 
* 15.2.2019 od 19,00 RODIČOVSKÝ PLES MŠ Hviezdoslavov - KD obce
 
* 19.3.2019  hudobné divadlo O SMELOM ZAJKOVI
 
* Apríl 2019 
 
10.4.2019 - divad. predstavenie v MŠ - DOBRÉ RÁNO PRIŠLA JAR (DIV. SLNIEĆKO)
 
 * Veľká noc , Plavecký výcvik (apríl-máj)
 
* Máj * Deň rodiny, návšteva Dopravného ihriska Galanta
 
* Jún 2019 * MDD v MŠ,  Rozlúčka predškolákov