Čo nás čaká...v školskom roku 2018/2019

 

2019

 
16.1. - kúzelník v MŠ
 
* 11.2. 2019 10,30 h. karnevalová zábava + koncert - hudobník Viktor 
 
* 15.2.2019 od 19,00 RODIČOVSKÝ PLES MŠ Hviezdoslavov - KD obce ( vypredaný :-) 
Viťažok z plesu bude venovaný MŠ - prosíme ak máte možnosť prispieť do tomboly, môžete tak učiniť - odovzdať cenu v MŠ. Ďakujeme.
 
8.3.2019 - návšteva knižnice Zs.Zalabaiho v Šamoríne 
 
 
19.3.2019  hudobné divadlo O SMELOM ZAJKOVI
 
* Apríl 2019 
 
* 1-4.4.2019 - intenzívny plavecký kurz v X - Bionic sphere - aqua ( skp senec)
50€/dieťa - kurz (10 hodín - 2 h  dennne ) + doprava 
 
18.4. -  O smelom zajkovi (hudobné divadlo)
 
 
 
10.4.2019 - divad. predstavenie v MŠ - DOBRÉ RÁNO PRIŠLA JAR (DIV. SLNIEĆKO)
 
 * Veľká noc 
 
* Máj * Deň rodiny
 
20.05.2018  DANKA a JANKA ,, hrá: Divadlo na predmestí "
 
* Jún 2019 * MDD v MŠ,  Rozlúčka predškolákov
 
* 10.6. 2019 - Knick Knack -  interaktívne pohybovo-rekreačné podujatie zamerané na rozvoj telesnej a duševnej kondície detí školského aj predškolského veku. Vo svojich predstaveniach pracujem s netradičnými rekvizitami, ktoré pri používaní okrem fyzického pohybu si vyžadujú aj určitú „mentálnu zdatnosť“ žiakov. Program je zostavený na vzájomnom kontakte s obecenstvom, tzn. deti (príp. aj dospelí) si „na vlastnej koži“ skúšajú osvojiť správnu techniku pohybov. Vytvára to nejednu komickú situáciu, preto má celé predstavenie veselý priebeh. V závere čaká na deti voľná hra s rekvizitami, t.j. „hračkárska diskotéka“, na ktorej si všetci prítomní spoločne „užívajú“ získané vedomosti.
 
28.6.2019 - Rozlúčka s MŠ - vystúpenie detí z MŠ pre rodičov ( kultúrny dom obce - cca 16,00 - čas upresníme)