Kontakty a užitočné stránky:

MŠ Hviezdoslavov: 031/562 5063

mshviezdoslavov@gmail.com

školská jedáleň pri MŠ Kvetoslavov: 031/ 562 5053

Obecný úrad Hviezdoslavov: 031/ 562 50 35 , ocu-hviezdoslavov@stonline.sk , www.hviezdoslavov.sk