Kontakty a užitočné stránky:

             MŠ Hviezdoslavov
 930 41 Hviezdoslavov 51
tel.: 031/562 5063
email:  mshviezdoslavov@gmail.com
 
 
konzultačné hodiny:
 
TRIEDA I.
 
triedna p.uč.: A. Vidová - párny týždeň Utorok 7,15- 7,30 hod., Štvrtok 12,45 - 13,00 hod. 
riad.MŠ Mgr. M. Trnková - párny týždeň Utorok 12,00 - 12,30 hod. , nepárny týždeň pondelok - celý deň - podľa dohody 
 
TRIEDA II.
triedna p.uč. Z. Purgerová  - párny týždeň streda 12,45 - 13,00 hod, nepárny týždeň streda 16,30 -17,00 hod.
p.uč. E.Hanesová - párny týždeň streda 16,15- 16,45 hod. , nepárny týždeň streda 12,45 - 13,00 hod.
 
V prípade, že Vám nevyhovujú uvedené časy je možné dohodnúť si osobne aj iný termín . 
 
 
  • Školská jedáleň pri MŠ Kvetoslavov: 031/ 562 5053 ,    www.kvetoslavovjedalen.estranky.sk