Anglický jazyk 
 
z dôvodu vysokého záujmu o krúžok AJ lektorka po dohode rozdelila od 12.11.2018 -  deti do 3 skupín ( max.9-10 detí v skupine)
Zoznam a časy nájdete v MŠ . 
 
Krúžok sa uhrádza priamo lektorke po skončení  AJ - vopred 10x 1,70€
 
Zumba
 
Streda 15,30 - 16,00 
 
Krúžok sa uhrádza na účet lektorky alebo v hotovosti vopred za 3 mesiace 30€ ( 10€/mesiac x 3)
 
Športový 
 
Utorok
 
jesenný , jarný turnus - 10 hodín
úhradza sa na účet 25€ / turnus
 
priamo na účet Gooal Academy