Anglický jazyk 
 
Rzoznam detí v skupinách nájdete na nástenke OZNAMY v MŠ 
 
I.skupina 
 
Pondelok 15,00 - 15,30 
Štvrtok     15,30 - 16,00
 
II.skupina 
 
Pondelok     15,30  - 16, 00
Štvrtok         16,00  - 16, 30
 
Krúžok sa uhrádza priamo lektorke po skončení  AJ - vopred 10x 1,70€
 
Zumba
 
Streda 15,30 - 16,00 
 
Krúžok sa uhrádza na účet lektorky vopred za 3 mesiace 30€ ( 10€/mesiac x 3)
 
Športový 
 
Utorok
 
jesenný , jarný turnus - 10 hodín
úhradza sa na účet 25€ / turnus
 
priamo na účet Gooal Academy