Krúžkové činnosti v šk. roku 2017/2018

 
 
 
Anglický jazyk : 
Lektor- Romana Babová  (pondelok, streda)
 
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
Zumba:
Lektor- Katarína Záhumenská (streda)
 
-----------------------------------------------------------------------
 
Športový krúžok:
Lektor- MAREK UHRIN ( utorok)