Čo nás čaká

12.03.2014 14:10

17.3.2014 - veľkonočné fotenie detí

2.4.2014 - Vlk a kozliatka - Divadlo na stračej nôžke

28.4.2014 - Škriatok Piatok - Divadlo Bum Bác

9.5.2014 - dopravná výchova na ihrisku

Máj - plavecký výcvik st.vek.skupina

30.5. 2014 - koncoročné fotenie detí

9.6.2014 - Interaktívne cvičenie k MDD

Jún - Deň rodiny v MŠ - zábavné säťaživé popoludnie rodičov a detí v MŠ