Zdravá streda

22.08.2013 00:00

Každú stredu v MŠ bude prebiehať ,, Zdravá streda,, - ovocný - zeleninový deň.

Cieľom je naučiť, posilniť správne stravovacie návyky detí - hlavne ovocia a zeleniny ako výdatné zdroje vitamínov, kt.podporujú zdravý vývin detí.