Hračky z domu

28.08.2013 00:00

Deti si môžu priniesť hračky z domu každý piatok (radi uvítame knižky a hračky ktoré stimulujú rozvoj dieťaťa) za tieto hračky však materská škola nepreberá zodpovednosť v prípade straty. Prosíme rodičov aby do škôlky nenosili drahé a príliš malé hračky. Do materskej školy sa nesmú nosiť hračky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť alebo morálny vývin detí – zbrane, nebezpečné predmety a pod.

Ďakujeme za pochopenie