Absencia - odhlasovanie detí

28.09.2013 12:17

Prosíme rodičov, aby vždy včas nahlásili dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa a stravu odhlásili najneskôr do 07,15 hod. dňa, v ktorom chcú dieťa zo stravy odhlásiť  osobne v MŠ alebo na tel.č. 031/562 5063.

Vždy informujte o prípadných zmenách v osobných údajoch detí a v osobných údajoch identifikujúcich zákonných zástupcov detí (zmena stavu, adresy, zamestnania,telefónne čísla, zdravotná poisťovňa,atď.) riaditeľu  alebo triednu učiteľku .