Zdravie

29.06.2009 12:26

Pretože, zdravie našich detí je pre nás veľmi doležité, prosíme všetkých rodičov, ktorých dieťa má prvé symptómy ochorenia, aby svoje dieťa nechali doma na preliečenie a priniesli svoje dieťa spať do materskej škôlky až keď bude schopné plnohodnotne sa zapojiť do činností. Nakoľko do materskej škôlky prijímame iba zdravé deti, v prípade podozrenia na ochorenie môže učiteľka odmietnuť prijatie dieťaťa do triedy.
Učitelia nesmú taktiež deťom podávať akékoľvek lieky.
V prípade ak dieťa v predškolskom zariadení počas dňa ochorie, učiteľ zabezpečí izoláciu dieťaťa s dozorom a okamžite informuje telefonicky rodiča.