Materská škola Hviezdoslavov 51

Materská škola  sa nachádza v obci Hviezdoslavov v tichej lokalite budove rodinného  domu v blízkosti Obecného úradu, kultúrneho domu a tesne vedľa verejného viacúčelového športového ihriska. Disponuje s dostatočne veľkým členitým školským dvorom, ktorý je zatrávnený. Na dvore sú preliezky , hojdačky, pieskovisko , posed, lavičky a množstvo posadených stromov. Školský dvor je bezpečne oplotený . Materská škola má dve triedy a navštevuje ju spolu 37 detí. Stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri MŠ Kvetoslavov a je denne 2x dovážaná prevádzkovým zamestnancom MŠ. 

 

Fotogaléria: O nás