Zahájenie školského roka 2018/2019

Brány materskej školy sa otvoria 3.09.2016 o 6,45 hod.
Tešíme sa na Vás a veríme, že aj tento školský rok prežijeme 
spoločne príjemné a hlavne náučné chvíle.
 
Zákonný zástupca novoprijatého dieťaťa má za povinnosť priniesť v deň nástupu lekárske potvrdenie
 (nie staršie ako tri dni) o tom, že dieťa môže nastúpiť do kolektívu, a prefotený preukaz poistenca.
 
Deti ktoré už našu MŠ navštevovali lekárske potvrdenie nepotrebujú, rodič ráno vyplní potvrdenie o bezinfekčnosti.
 
Žiadame rodičov, aby deťom priniesli pevné prezúvky, čo držia pätu nie nasúvacie šľapky, ďalej náhradné oblečenie do skrinky, pyžamko. 
 
Odporúčame dieťa vopred pripraviť na materskú školu, nelúčiť sa pridlho. 
 
 Veríme, že spolu zažijeme skvelý školský rok plný zážitkov. Kolektív materskej školy.