V utorok dňa 30.1.2018 sa uskutoční divadelné predstavenie o ,,Rytierovi" o 10.30.

Vianočné fotografovanie

21.11.2017 bude u nás v materskej škole vianočné fotografovanie.
Vybrať vzor a počet kusov je nutné vopred a zapísať na zoznam uvedený
na zborovni.
Prosíme rodičov, aby nechodili a nenosili mladšie deti, ktoré nenavštevujú
materskú školu na fotografovanie, nakoľko naposledy bol kvôli prítomnosti
cudzích osôb chaos pri fotografovaní.
Pán fotograf Vám rád vyfotí deti v ateliéri.
Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

Krúžok anglického jazyka

Ako sme sľúbili, podarilo sa Nám získať od jazykovej školy lektora anglického jazyka.
Anglický jazyk už prebieha v pondelok a v stredu s lektorkou Romanou Babovou.
Jedna hodina výuky trvá 30 min. platba za jednu hodinu je 1,70 €. 
 

Anglický jazyk krúžok

Dovoľte, aby sme sa ospravedlinili za neaktívnosť anglického jazyka, 
nakoľko lektorka odstúpila od činnosti v materských školách.
V našej snahe je v čo najkratšej dobe zebazpečiť nového lektora
na vysokej úrovni. 

Súkromná jazyková škola PRO AMERICANA od roku 1996 úspešne vyučuje anglický jazyk 

vo viac ako 300 materských školách po celom Slovensku. 

Náš vzdelávací program „Skoré Začiatky” je svojou metodikou výučby anglického jazyka pre malé deti unikátny, 

ľahký a prirodzený a bol schválený Ministerstvom školstva SR, ktoré zaradilo našu sadu pomôcok do zoznamu odporúčaných didaktických prostriedkov.

 Metóda a metodika jazykovej školy Pro Americana je postavená na prirodzenej hravosti a schopností detí počúvať

 a zapamätať si cudziu reč tak ako materinskú reč. Program je svojou náplňou a interpretáciou u detí veľmi obľúbený, 

pestuje lásku k cudziemu jazyku a dáva dobrý základ pre ďalšie štúdium jazyka na školách. 

Jazyková škola Pro Americana má svoju pobočku v mieste materskej školy a naše lektorky prešli aktívnym školením a vyhovujú prísnym požiadavkám firmy. Deti si ich rýchlo obľúbia a s našimi pracovnými zošitmi je učenie ľahké a zábavné: naučia sa približne až 200 anglických slov a 10 pesničiek, riekaniek.

Tematický plán programu „Skoré Začiatky“ je prispôsobený deťom od 4 do7 rokov:
1. Pozdravy (dobré ráno, dovidenia …)
2. Farby
3. Čísla do desať
4. Príkazy (sadnúť, bežať, vstať, počítať, spievať…)
5. Mená zvieratiek
6. Mená hračiek a názvy vecí blízkych deťom
7. Prívlastky predmetov a osôb (veľký, malý, dlhý…)
8. Odpovede na jednoduché otázky, ako napr.: „Ako sa voláš, koľko máš rokov, kde bývaš?“
9. Anglické vyčítanky, básničky, kruhové hry, súťaživé hry, piesne a veselé riekanky.

Dúfame, že sa nám aj naďalej podarí spolupracovať.

Brigáda

Dňa 7.10.2017 o 8,00 hodine sa uskutoční brigáda v materskej škole.
Pozývame rodičov, priateľov materskej školy na skrášlenie a renováciu 
školského dvora. Spoločne sa bude natierať plot, preliezačky, altánok,
stavať záhradné domčeky...
Roboty je dosť a preto veríme, že sa pridáte a pomôžete personálu skrášliť 
exteriér pre Vaše deti.
( prineste si náradie o občerstvenie sa my postaráme)
Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu kolektív MŠ.

Deň obce

Dňa 30.09.2017 bude vystúpenie detí materskej školy ku dňu obce 
o 13,00 hodine. 
Prosíme rodičov, aby priniesli deti o 12,30 hod. do materskej školy.
Za spoluprácu ďakujeme.

Rodičovský príspevok

Dňa 20.09.2017 sa budú zbierať poplatky :
ZRŠ 40 € na školský rok- 20 € polrok
Čistiace prostriedky 10€na školský rok- 5€ polrok
Ovocie 2 € školský rok- 1 € polrok.
Nvrhnuté a odsúhlasené na Rodičovskom združení dňa 6.09.2017

Rodičovské združenie

Dňa 6.09.2017 sa uskutoční prvé rodičovské združenie v školskom roku 2017/2018
o 17,00 hodine v budove materskej školy.
Prosíme rodičov, aby nechali deti doma.
Tešíme sa na Vašu účasť kolektív MŠ.

Začiatok školského roku 2017/2018

Brány materskej školy sa otvoria 4.09.2017 o 6,30 hod.
Pokyny: - novoprijaté deti musia pri nástupe priniesť lekárske potvrdenie, že dieťa je zdravé a môže nastúpiť do kolektívu ( nie staršie ako tri dni)
              - prosíme rodičov , aby zabezpečili deťom pevné prezúvky ( nie násuvky), náhradné oblečenie, pyžamo
              - tlačivá a doplnenie informácií pri príchode 
 

Náhradné termíny na plavecký výcvik

 
Piatok 7.07.2017 od 15,30- 16,30 doobeda každý deň od 10,30- 11,30 hod. 
v XBIONIC Šamorín 
 

Koncoročné fotenie

Dňa 17.05.2017 sa budeme fotografovať v doobedňajších hodinách 
v materskej škole ku koncu školského roka.

Zápis do Materskej školy na školský rok 2017/2018

MATERSKÁ ŠKOLA HVIEZDOSLAVOV 51 , 930 41 HVIEZDOSLAVOV

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

SA USKUTOČNÍ

 

V DŇOCH  16.-17.05.2017 ,

DENNE OD 9,00 HOD. DO 12,00 HOD. V BUDOVE MŠ HVIEZDOSLAVOV 51 .

LEGISLATÍVA K PRIJÍMANIU DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH:

·         § 59 ZÁKONA Č. 245/2008 Z. Z.,

·         § 3 VYHLÁŠKY MŠ SR Č. 306/2008 Z. Z. O MATERSKEJ ŠKOLE A V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV,

·         § 3 VYHLÁŠKY MZ SR Č. 527/2007 Z. Z. O PODROBNOSTIACH A POŽIADAVKÁCH NA ZARIADENIE PRE DETI A MLÁDEŽ,

·         § 7 ZÁKONA Č. 325/2012, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 597/2003 Z. Z. O FINANCOVANÍ ZŠ, SŠ A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ,

·         VZN OBCE HVIEZDOSLAVOV Č. 2/2016  O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV NA MATERSKÚ ŠKOLU V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE HVIEZDOSLAVOV

·         HTTPS://WWW.MINEDU.SK/…E-MATERIALY/

 

 

ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA JE MOŽNÉ SI VYZDVIHNÚŤ OSOBNE V MŠ od 17.4. denne od 15,30 hod. do 16,30 , ALEBO STIAHNUŤ Z WEB STRÁNKY MŠ www.mshviezdoslavov.webnode.sk

 

 

Testy školskej zrelosti

Dňa 3.05.2017 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnia plánované testy školskej zrelosti v spolupráci 
s Centrom pedagogicko psychologickej poradne s Dunajskou Stredou.
Deti budú absolvovať testy, len na základe písomného informovaného súhlasu zák. zástupcu.
Vyhodnotenie bude prebiehať v materskej škole od 12,00 hod. podľa harmonogramu.
Za spoluprácu Ďakujeme.

Rodičovské združenie

Dňa 16.02.2017 sa uskutoční v MŠ rodičovské združenie o 17,00 hod.
Žiadame rodičov, aby prišli bez detí.
Za ústretovosť ďakujeme.

Náhradná zumba

Dňa 11.01.2017 krúžok zumba nebude náhradný termín bude dňa 12.01.2017
od 15,35 do 16,05 hod.
 

Prerušenie prevádzky

Dňa 11.01.2017 bude materskškola zatvorená 
z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.
Za pochopenie ďakujeme.

Zmena - Krúžok anglického jazyka

Anglický jazyk bude prebiehať v roku 2017 raz do týždňa v pondelok v dopoludňajších hodinách.
Prvá hodina bude 23.01.2017 , lektorka Angyal Priska naďalej povednie krúžok cudzieho jazyka.
Za porozumenie ďakujem.

Prerušenie prevádzky

Dňa 16.01.2017 bude materská  škola mimo prevádzky po dohode so zriaďovateľom,
z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v obci Kvetoslavov. / školská kuchyňa mimo prevádzky/
Za pochopenie ďakujeme.
 

Prerušenie prevádzky MŠ

Počas Vianočných sviatkov bude materská škola mimo prevádzky od 23.12.2016 do 5.01.2017.
V materskej škole bude prebiehať dezinfekcia prostredia.
Za pochopenie ďakujeme.

Poplatky ZRŠ...

Vážení rodičia, dňa 7.09.2016 ste na prvom rodičovskom združení 
odsúhlasili nasledovné poplatky:
ZRŠ na školský rok 2016/2017 : 40 € 
Čistiace prostriedky: 10 €
Školské ovocie, ktoré je aj naďalej dotované z OZ Zvedavé Hviezdičky : 2 €
Platby sa budú vyberať v nasledovných termínoch: 3.10.2016 a 17.10.2016 
v popoludňajších hodinách.
Ďakujeme za spoluprácu.

Prvé rodičovské združenie

Dňa 7.09.2016 sa uskutoční v budove MŠ prvé rodičovské združenie o 17,00 hod.
Žiadame rodičov, aby prišli bez detí.
Kolektív MŠ

Zahájenie školského roka 2016/2017

Brány materskej školy sa otvoria 5.09.2016 o 6,30 hod.
Tešíme sa na Vás a veríme, že aj tento školský rok prežijeme 
spoločne príjemné a hlavne náučné chvíle.
Novoprijaté deti majú za povinnosť priniesť v deň nástupu lekárske potvrdenie
 nie staršie ako tri dni o tom, že dieťa môže nastúpiť do kolektívu, 
a prefotený preukaz poistenca.
Deti ktoré už našu MŠ navštevovali lekárske potvrdenie nepotrebujú, 
rodič ráno vyplní bezinfekčnosť.
Žiadame rodičov, aby deťom priniesli pevné prezúvky, 
čo držia pätu nie nasúvacie šľapky,
 ďalej náhradné oblečenie do skrinky, pyžamko. 
Odporúčame dieťa vopred pripraviť na materskú školu, nelúčiť sa pridlho. 
Ak potrebujete konzultovať, riaditeľka MŠ bude k dispozícii v pondelok od 6,30 hod. do 16,45 hod.
 Veríme, že spolu zažijeme skvelý školský rok plný zážitkov. Kolektív materskej školy.