POZOR ZMENA V ODHLASOVANÍ DETÍ ZO STRAVY

Neučasť dieťaťa na stravovaní je potrebné nahlásiť DEŇ VOPRED !

V nutonom prípade  ( náhle ochorenie ) je možné odhlásiť dieťa do 7,15 hod. príslušného dňa. na tel.č. 031/5625063.

za pochopenie ďakuje ved.ŠJ pri MŠ Kvetoslavov