Rada školy

 
Zloženie Rady školy pri materskej škole Hviezdoslavov 51
 
Predseda: Zuzana Purgerová ( ped. zamestnanec)
 Člen: Zuzana Zsigóová ( neped. zamestnanec)
 Člen: Adriana Timková ( zástupca rodičov)
 Člen: Anna Junasová ( zástupca rodičov)
Delegovaný zástupca zriaďovateľa: Ing. Ján Karaba