Rozdelenie tried

I. trieda

poverená riadením MŠ a triedna pani učiteľka Zuzana Purgerová

 
II. trieda
triedna pani učiteľka - Anita Vidová
pani učiteľka - Eva Hanesová