Zápis na šk.rok 2019/2020

 
Prijímanie žiadostí o prijatie dieťata  do MŠ Hviezdoslavov na šk.rok 2019/2020
sa uskutoční 30.mája 2019 (štvrtok) v budove MŠ od 9,00 do 11,30 hod. a od 12,00 do 18,00 hod. 
 
Podmienky prijímania detí budú zverejnené v zákonnej lehote do 15.marca 2019 na stránke MŠ.
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ od 6.5.2019 v pracovných dňoch od 6,45 do 7,30 hod. alebo v popoludňajších hodinách od 16,00 do 17,00, alebo stiahnuť v sekcii TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE.
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy musí byť podaná písomne, ak však nemôžu byť zákonní zástupcovia osobne prítomní, môžu žiadosť odoslať do MŠ  v termíne zápisu  poštou na adresu: MŠ Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č.51, 930 41 Hviezdoslavov .