Podmienky prijímania detí na školský rok 2019/2020

zverejnené 13.3.2019

 

Podmienky_pr_deti_ms_2019_2020.pdf (703660)

 

https://mshviezdoslavov.webnode.sk/podmienky-prijimania-deti-do-ms/

 

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2019.pdf (572,3 kB)

Zápis na šk.rok 2019/2020

 
Prijímanie žiadostí o prijatie dieťata  do MŠ Hviezdoslavov na šk.rok 2019/2020
sa uskutoční 30.mája 2019 (štvrtok) v budove MŠ od 9,00 do 11,30 hod. a od 12,00 do 18,00 hod. 
 
Podmienky prijímania detí budú zverejnené v zákonnej lehote do 15.marca 2019 na stránke MŠ.
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ od 6.5.2019 v pracovných dňoch od 6,45 do 7,30 hod. alebo v popoludňajších hodinách od 16,00 do 17,00, alebo stiahnuť v sekcii TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE.
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy musí byť podaná písomne, ak však nemôžu byť zákonní zástupcovia osobne prítomní pri podaní žiadosti, môžu žiadosť odoslať do MŠ  v termíne zápisu  poštou na adresu: MŠ Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č.51, 930 41 Hviezdoslavov .
Je vhodné ak sa zápisu zúčastní so zákonným zástupcom i dieťa (nie je to však podmienkou). 
 

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohoto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.

Ak ide o dieťa s OŠD alebo DOŠD, zákonný zástupca odovzdá pri zápise písomné  Rozhodnutie o odklade alebo  dodatočnom odklade z príslušnej ZŠ v ktorej bolo dieťa na zápise.

 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka v zmysle platnej právnej legislatívy.

 

 
  

Pred vstupom do MŠ

            Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote dieťaťa. Pri prvom vstupe do materskej školy je náročnejšie to, že dieťa zostáva prvýkrát bez blízkeho kontaktu so zákonnými zástupcami.  Niektoré deti sa vyrovnávajú s nástupom do materskej školy okamžite, iné sa dlhé obdobie trápia spolu s rodičmi.

 

Preto niekoľko rád, aby ste nástup do materskej školy zvládli bez stresu:

 

 • Už pred vstupom do materskej školy by sa malo dieťa vedieť zaobísť krátku dobu bez mamy. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že mu mama neutečie a že sa vráti. Tieto prvé skúsenosti sa pozitívne prejavia len vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu.
 • Rozprávajte sa s ním o tom, že onedlho pôjde medzi iné deti, že sa tam  budú spolu hrať, kresliť, veľa sa naučia a vždy pre neho prídete. A ešte pred nástupom sa choďte s dieťaťom poprechádzať do blízkosti materskej školy a preskúmajte s ním okolie.
 • Nestrašte ho nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby ho podobným spôsobom zastrašoval. Dieťaťu  sa tým už dopredu podsúva strach a obavy. Ak nechcete, aby vaše dieťa vnímalo škôlku ako niečo, čo je „za trest“, musíte si dávať pozor na to čo hovoríte.
 • Dieťa si môže so sebou nosiť obľúbenú hračku alebo hračku s ktorou zvykne spávať – nie však menšiu ako 10-15 cm.
 • Vždy je lepšie, ak o zvláštnostiach dieťaťa už dopredu poinformujete učiteľku, ako keby vás mala ona upozorniť na veci, ktoré sú vám známe, len ste ich nepovedali (napr. alergie, zlozvyky, palček v ústach, obhrýzanie nechtov a pod.)
 • Komunikujte s učiteľkou s úsmevom. Ak máte výhrady k jej prístupu  k dieťaťu, nikdy to neriešte v jeho prítomnosti.
 • Nepúšťajte sa do dlhých rečí s učiteľkou hneď ráno. Ak vás zaujíma, ako sa darí vášmu dieťaťu, informujte sa radšej popoludní, pred odchodom z materskej školy alebo využite konzultačné hodiny.
 • Pri nástojčivom plači až afektoch sa snažte dieťa odovzdať učiteľke čo najrýchlejšie, bez zbytočného dlhého lúčenia, tíšenia, prehovárania. Dajte mu na vedomie, že viete, že sa mu to nepáči, ale ubezpečte ho, že určite poň prídete.
 • Rodič by určite nemal prežívať pocity  viny  z toho, že dieťa je v materskej škole, ale vnímať tento moment z pozitívne. Vyvarovať sa musí aj prezentovaniu svojich obáv z toho, či dieťa vstup do materskej školy zvládne. Budúci škôlkar totiž napätie a strach vycíti a bude reagovať podobne.
 • Pre uľahčenie vstupu do materskej školy okrem emocionálnej pripravenosti je potrebné, aby bolo dieťa čo najviac samostatné aj v sebaobslužných činnostiach.
 • Rátajte s možnosťou adaptácie, ktorá môže trvať 

 

            Škôlkar by mal ovládať:

–          základné hygienické návyky( používanie WC, používanie mydla, umývanie a utieranie rúk, česanie, používanie vreckovky)

–          nesmie mať plienky

–          mal by samostatne jesť a piť 

–          pri obliekaní byť aktívne -u najmnenších detí nie je nevyhnutné, aby sa vedel celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky - postupne sa zdokonalia :-)

–          má si poznať svoje veci ( u najmenších je vhodné označiť veci – častokrát majú deti rovnaké oblečenie, topánky...aby nedošlo k zámene)

 

 

obrázok: https://app.emaze.com/@AWFCTLFO#1